PCCMPCCM

Naše cíle

Centrum pro výzkum a léčbu karcinomu prostaty Motol si klade za cíl iniciovat a organizovat vědecké projekty vedoucí k hlubšímu poznání biologie karcinomu prostaty a zároveň i aplikovat nejnovější léčebné postupy v klinické praxi.

Dílčí cíle:

 • časná detekce karcinomu prostaty s aplikací nejmodernějších zobrazovacích a laboratorních metod
 • identifikace pacientů s agresivní formou karcinomu prostaty
 • studium dědičné formy karcinomu prostaty
 • vývoj matematických modelů a nomogramů předpovídajících prognózu karcinomu prostaty
 • zhodnocení efektivity současných i experimentálních léčebných postupů
 • testování nových potencionálních onkomarkerů v krvi, moči i prostatické tkáni
 • pozorování změny kvality života pacientů ve vztahu k průběhu onemocnění
 • spolupráce na výzkumu i léčbě s ostatními centry v rámci ČR i celosvětově

 

Kde pracujeme

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol patří mezi nejmodernější urologická pracoviště v ČR. Její úroveň je srovnatelná s řadou předních světových pracovišť. Prioritou a posláním urologické kliniky je poskytování špičkové péče svým pacientům při zachování osobního a citlivého přístupu ke každému z nich.

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol poskytuje pacientům celou škálu diagnostických a terapeutických urologických výkonů se zaměřením především na  diagnostiku a léčbu onkourologických onemocnění prostaty, močového měchýře, ledvin, varlat, horních močových cest a penisu.                                             

Tým Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol se podílí na aplikaci nových technologií a operačních postupů do klinické praxe. Na klinice se provádí otevřené operační výkony, endoskopické, ale také stále se rozšiřující výkony laparoskopické.

Podrobnější informace o Urologické klinice 2. LF UK  a FN Motol naleznete ZDE

 

Odborníci

 • prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. - přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol
 • prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. - přednostka Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol
 • doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA -  přednostka Radioterapeuticko-onkologického oddělení FN Motol
 • as. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D. – vedoucí Centra pro výzkum a léčbu karcinomu prostaty Motol

Spolupráce

Centrum pro výzkum a léčbu karcinomu prostaty Motol spolupracuje s:

 • Radioterapeuticko-onkologickým oddělením FN Motol
 • Ústavem imunologie 2. LF UK a FN Motol
 • Dalšími výzkumnými centry v České republice

Archiv novinek