PCCMPCCM

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. hovořil o nově dostupných datech z Národního onkologického registru

12. 11. 2015

Zpět na přehled Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. hovořil o nově dostupných datech z Národního onkologického registru 12. 11. 2015 Výskyt rakoviny prostaty v české populaci zaznamenal za posledních deset let růst o 56 procent. Z nově dostupných dat Národního onkologického registru (NOR) vyplývá, že počet případů zhoubného nádoru prostaty se trvale zvyšuje. Osud pacientů a jejich dosahované přežití se ale zlepšují. Počet nově vzniklých případů rakoviny prostaty průměrně meziročně vzrostl od roku 2008 do roku 2012 o šest procent.

„A tento trend i nadále pokračuje. Zatímco v roce 2012 v Česku žilo 43 913 mužů, kteří rakovinu prostaty měli nebo ji v minulosti prodělali, pro rok 2015 se předpokládá výskyt až 59 293 případů – to představuje nárůst o 35 procent,“ říká prof. MUDr. Marek Babjuk, přednosta Urologické kliniky pražské Fakultní nemocnice Motol a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Výskyt rakoviny prostaty v české populaci zaznamenal za posledních deset let růst o 56 %. „Rakovina prostaty v posledních letech dokonce překonala výskyt rakoviny tlustého střeva, která byla doposud nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním mužů v České republice. Dle nejnovějších dat se tato čísla budou i nadále zvyšovat – v roce 2016 zde bude žít odhadem 63 424 mužů se zhoubným nádorem prostaty, v roce 2020 počet pacientů stoupne téměř až na 80 000,“ varuje profesor Babjuk.

Úmrtnost klesá

Paralelně se vzrůstajícím počtem případů tohoto zhoubného onemocnění ovšem klesá úmrtnost, která se za posledních deset let snížila o 14 procent.

„Je to důkaz, že současná medicína dokáže úspěšně bojovat s rakovinou prostaty a postupně snižovat úmrtnost pacientů. Česká republika v tomto ohledu výrazně předběhla zbytek států východní Evropy a dohání vyspělé západní země. Současně z toho ale vyplývá, že se prudce zvyšuje počet pacientů, kteří s tímto onemocněním žijí. Za posledních deset let evidujeme nárůst této skupiny obyvatelstva až o 200 procent,“ vysvětluje prof. Babjuk.

Nárůst výskytu rakoviny prostaty je způsoben především včasnějším zachycením onemocnění, ale stále zůstává přibližně 20 procent případů, které jsou odhaleny v pozdějších stadiích a představují větší riziko pro přežití pacienta.

„Nemluvíme o malém počtu případů. Pro letošní rok předpokládáme odhalení rakoviny prostaty v pokročilých stadiích až u 13 tisíců mužů. Za velký úspěch moderní medicíny ale můžeme považovat to, že v současnosti až 40 % pacientů v posledním stadiu rakoviny prostaty, tzv. kastračně rezistentní fázi onemocnění, přežije déle než pět let. To je zcela ojedinělé,“ říká prof. MUDr. Bohuslav Melichar, přednosta Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.

V léčbě pozdějších stadií onemocnění i přesto existuje výrazný prostor pro zlepšení. Především by onkologičtí pacienti měli mít možnost využívat služby Komplexních onkologických center (KOC). „Každý pacient v dobrém fyzickém stavu s odhalenou rakovinou v pokročilém stadiu by měl být léčen v KOC. V České republice ale pozorujeme velké regionální rozdíly v dostupnosti péče, kterou KOC poskytuje. Téměř 40 procent pacientů tuto možnost nemá,“ říká MUDr. Bohuslav Melichar.

Postihuje stále mladší muže

Nová data současně potvrzují trend snižování věku pacientů, kterým je karcinom prostaty diagnostikován. Průměrný věk, kdy byl nádor u pacientů zjištěn, je 69 let, zatímco mezi roky 1982–1986 byl 73 let.

„Apelujeme na mužskou populaci, aby nepodceňovala lékařské vyšetření. Je-li totiž rakovina prostaty odhalena včas, člověka prakticky neohrožuje na životě,“ uzavírá prof. Babjuk.

Článek vyšel 12. listopadu 2015 v deníku Právo.