PCCMPCCM

Sponzorský dar

Centrum pro Výzkum a léčbu karcinomu prostaty Motol můžete podpořit prostřednictvím Nadačního fondu Uran  následujícími způsoby:

  • Zřízením trvalého příkazu ve prospěch Nadačního fondu Uran
  • Zasláním finančního daru na účet Nadačního fondu Uran
  • Prostřednictvím darovací smlouvy vzor smlouvy ke stažení ZDE
  • Zakoupením věcného daru (po domluvě se správní radou nadačního fondu)

Číslo účtu Nadačního fondu Uran

Fio Banka a. s. 2400711505/2010

Účast ve studii s dobrovolníky

Zájemci o zařazení do studie se mohou přihlásit na mailové adrese stepan.vesely@fnmotol.cz

V současné chvíli na Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol probíhají tyto studie:

Hormon refrakterní metastazující karcinom prostaty:

  1. Millenium 21004 -Orteronel inhibitor  syntézy androgenu (17,20 lyázy)
  2. Active Biotech - Tasquinimod  ( inhibitor proliferace a angiogeneze)
  3. ImClone Systém - IMC-3g monoklonální protilátka  s antiproliferační aktivitou

Studie s vakcínou DCVAC/PCa:

  1. SP002 - pro pacienty, kteří začínají s hormonální léčbou LHRH analogy, či po odstranění varlat
  2. SP003 - pro pacienty s časnou biochemickou recidivou po radikální prostatektomii, či biochemickým selháním po salvage radioterapii