PCCMPCCM

Centrum pro výzkum a léčbu karcinomu prostaty Motol

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

V Úvalu 84

150 06 Praha 5

tel.: +420 224 811

e-mail: veronika.crepova@fnmotol.cz

Vedoucí Centra pro výzkum a léčbu karcinomu prostaty Motol

MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

V Úvalu 84

150 06 Praha 5

tel.: +420 224 434 853

e-mail: stepan.vesely@fnmotol.cz

Dotazy