PCCMPCCM

Projekt banky biologického materiálu

Centrum pro výzkum a léčbu karcinomu prostaty Motol disponuje registrem pacientů, kteří se na Urologické klinice FN Motol objevili s podezřením na karcinom prostaty, nebo již mají určenou diagnózu a byli léčeni.

Tento registr v papírové i elektronické podobě uchovává veškeré důležité informace, které by mohly mít jakýkoliv vztah k biologii karcinomu prostaty. Pacienti jsou po léčbě doživotně sledováni dle striktních protokolů a během pravidelných návštěv jsou kromě pečlivého vyšetření prováděny i odběry krve a moči. Veškeré vzorky tělních tekutin získaných před i po léčbě spolu se vzorky tkáně prostaty jsou pak uchovávány v hlubokomrazících boxech pro výzkumné účely.

Tato postupně se rozrůstající banka biologického materiálu (sérum, moč, tkáňové vzorky) dlouhodobě sledovaných pacientů s karcinomem prostaty nám dává jedinečnou možnost opakovaného testování vztahu rozličných nově objevených onkomarkerů k progresi onemocnění s téměř okamžitým výsledkem dlouhodobě sledované skupiny pacientů. Složité biochemické a genetické analýzy konzervovaných vzorků probíhají nejen v laboratořích FN Motol, ale i ve spolupracujících laboratořích při některých výzkumných centrech v České republice.  

Vlastní studie

Studie s vakcínou DCVAC/PCa:

  1. SP002 - pro pacienty, kteří začínají s hormonální léčbou LHRH analogy, či po odstranění varlat
  2. SP003 - pro pacienty s časnou biochemickou recidivou po radikální prostatektomii, či biochemickým selháním po salvage radioterapii

Firemní klinické studie

Hormon refrakterní metastazující karcinom prostaty:

  1. Millenium 21004 -Orteronel inhibitor  syntézy androgenu (17,20 lyázy)
  2. Active Biotech - Tasquinimod  ( inhibitor proliferace a angiogeneze)
  3. ImClone Systém - IMC-3g monoklonální protilátka  s antiproliferační aktivitou

Publikace a přednášky

Publikace:

 

Přednášky:

  • Vesely Š, Jarolím L, Dušková K, Dušek P, Schmidt M, Babouk M. Vztah fluktuace PSA po radikální prostetktomii k prognóze onemocnění. 60. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP
  • Dušková K. Korelace nově identifikovaných onkomarketů s výskytem karcinomu prostaty - výsledky vlastní studie. 60. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP
  • Jarolím L. Dlouhodobá imunoterapie pomocí dendritických buněk s elevací PSA po léčbě karcinomu prostaty s kurativním záměrem. 60. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP