PCCMPCCM

Možnosti léčby

Na Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol realizujeme komplexní léčbu karcinomu prostaty. Ta zahrnuje především chirurgické odstranění prostaty (radikální prostatektomie), které provádíme buď jako otevřenou operaci nebo jako miniinvazivní laparoskopický výkon. U nálezů s vyšším rizikem provádíme zároveň i odstranění pánevních lymfatických uzlin. Úspěšný chirurgický výkon dává pacientům vcelku vysokou šanci na kompletní odstranění nádoru a úplné vyléčení. Za rok takto odoperujeme přibližně 150 pacientů s karcinomem prostaty. U vybraných nemocných podáváme také hormonální léčbu nebo chemoterapii. Případnou radiační léčbu pak koordinujeme ve spolupráci s radioterapeutickým oddělením FN Motol.                                                                               

Sledování po léčbě

Rakovina prostaty je závažné onemocnění a pacient musí být celoživotně sledován. Nejdůležitějším ukazatelem přetrvávání nebo návratu rakoviny je prostatický specifický antigen (PSA).

Hladina PSA by měla být měřena každé tři měsíce první rok po výkonu, poté se kontroly prodlužují, po třech letech jsou prováděny každoročně. Součástí kontrol by také mělo být vyšetření přes konečník k odhalení případné lokalizované recidivy. Hodnocení PSA je velice citlivé, v případě kompletního odstranění nádoru je již na první kontrole jeho hladina nulová. Pokud k této situaci nedošlo nebo se PSA zvyšuje postupně v průběhu sledování, je možné zahájit doplňkové ozáření v místě po operaci (radioterapie) nebo pokračovat hormonální léčbou, která zpomaluje růst nádoru v uzlinách nebo jiných lokalizacích.

Prognóza

Za posledních třicet let se celkové pětileté přežití u karcinomu prostaty zvýšilo z 68 % na současných téměř 100 %, tzn. že naprostá většina pacientů po pěti letech od diagnózy svého onemocnění stále žije.

Obecně platí, že pacienti po radikální prostatektomii jsou většinou plně schopni vykonávat své původní zaměstnání a nejsou nijak omezeni na aktivitách, které byli zvyklí provádět před výkonem.

Prevence a screening

Zabránění vzniku či jeho oddálení je označováno jako primární prevence. Vzhledem k tomu, že nelze jednoznačně říci, které okolnosti zvyšují riziko vzniku karcinomu prostaty, se doporučuje obecně zdravý životní styl (zvýšený příjem ovoce, zeleniny, ryb, omezení červeného masa a živočišného tuku, nekouřit…).

O tzv. sekundární prevenci hovoříme, když se snažíme včas odhalit dosud se neprojevující onemocnění – stejně jako v případě mnoha dalších onemocnění se zde uplatňuje plošné vyhledávání nemocných, preventivní programy či tzv. včasná detekce.