PCCMPCCM

Tisková konference České urologické společnosti: Rakovina prostaty – strašák mužů je pro většinu z nich stále velká neznámá

9. 12. 2015

Historicky první tisková konference ČUS ČLS JEP se konala 9. prosince 2015. Za odbornou společnost na setkání s novináři vystoupil předseda společnosti prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., sekretář doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. a 2. místopředsedkyně MUDr. Michaela Matoušková. Jako host přijal pozvání mezi řečníky doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky.

Tiskové konference se kromě zástupců odborné veřejnosti zúčastnil také pacient se zkušeností s onemocněním prostaty, pan JUDr. Oldřich Vacek. Spolu s dalšími pacienty stál u zrodu Klubu pacientů s urologickým onemocněním (www.uroklub.cz).

Informace o rakovině prostaty přilákaly více než 20 novinářů z řady celostátních tištěných i internetových periodik pro laickou i odbornou veřejnost. Na TV Barrandov byla v hlavní zpravodajské relaci odvysílána reportáž z tiskové konference včetně rozhovorů se zúčastněnými odborníky i pacientem.

Zde je k dispozici tisková zpráva a prezentace z tiskové konference:

Tisková zpráva 9. 12. 2015

Prezentace z tiskové konference 9. 12. 2015