PCCMPCCM

Výskyt zhoubného nádoru rakoviny prostaty bude i nadále rapidně vzrůstat, ukazují nová data

9. 10. 2015

Z nově dostupných dat Národního onkologického registru (NOR) a mezinárodní studie EUROCARE 5 vyplývá, že výskyt zhoubného nádoru prostaty se trvale zvyšuje, nicméně osud pacientů a jejich dosahované přežití se zlepšují. Počet nově vzniklých případů rakoviny prostaty průměrně meziročně vzrostl od roku 2008 do roku 2012 o 6 %. A tento trend i nadále pokračuje. Zatímco v roce 2012 v České republice žilo 43 913 mužů, kteří rakovinu prostaty měli nebo ji v minulosti prodělali, pro rok 2015 se předpokládá výskyt až 59 293 případů – to představuje nárůst o 35 %.

Výskyt rakoviny prostaty v české populaci zaznamenal za posledních deset let růst o 56 %. „Rakovina prostaty v posledních letech dokonce překonala výskyt rakoviny tlustého střeva, která byla doposud nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním mužů v České republice. Dle nejnovějších dat se tato čísla budou i nadále zvyšovat – v roce 2016 zde bude žít odhadem 63 424 mužů se zhoubným nádorem rakoviny prostaty, v roce 2020 počet pacientů stoupne téměř až na 80 000,“ varuje prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., přednosta Urologické kliniky Fakultní nemocnice v Motole a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Paralelně se vzrůstajícím počtem případů tohoto zhoubného onemocnění ovšem klesá úmrtnost, která se za posledních deset let snížila o 14 %. „Je to důkaz, že současná medicína dokáže úspěšně bojovat s rakovinou prostaty a postupně snižovat úmrtnost pacientů. Česká republika v tomto ohledu výrazně předběhla zbytek států východní Evropy a dohání vyspělé západní země. Současně z toho ale vyplývá, že se prudce zvyšuje počet pacientů, kteří s tímto onemocněním žijí. Za posledních deset let evidujeme nárůst této skupiny obyvatelstva až o 200 %,“ vysvětluje prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Komplexní onkologická centra mohou zachránit více životů

Nárůst výskytu rakoviny prostaty je způsoben především včasnějším zachycením onemocnění, ale stále zůstává přibližně 20 % případů, které jsou odhaleny v pozdějších stádiích a představují větší riziko pro přežití pacienta. „Je důležité si uvědomit, že zde nemluvíme o malém počtu případů. Pro rok 2015 předpokládáme odhalení rakoviny prostaty v pokročilých stádiích až u 13 tisíců mužů. Za velký úspěch moderní medicíny ale můžeme považovat to, že v současnosti až 40 % pacientů v posledním stádiu rakoviny prostaty, tzv. kastračně rezistentní fázi onemocnění, přežije déle než pět let. To je zcela ojedinělé,“ říká prof. MUDr. Bohuslav Melichar, PhD., přednosta Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. V léčbě pozdějších stádií onemocnění i přesto existuje výrazný prostor pro zlepšení. Především by onkologičtí pacienti měli mít možnost využívat služby Komplexních onkologických center (KOC). „Každý pacient v dobrém fyzickém stavu s odhalenou rakovinou v pokročilém stádiu by měl být léčen v KOC. V České republice ale pozorujeme velké regionální rozdíly v dostupnosti péče, kterou KOC poskytuje. Téměř 40 % procent pacientů tuto možnost nevyužívá, což lze považovat za alarmující číslo. Je potřeba kontinuálně pracovat na zvýšení počtu pacientů, kteří KOC navštíví,“ upozorňuje prof. MUDr. Bohuslav Melichar, PhD.

Rakovina prostaty je diagnostikována stále mladším mužům

Nová data současně potvrzují trend snižování věku pacientů, kterým je karcinom prostaty diagnostikován. V roce 2012 byl průměrný věk, kdy byl nádor u pacientů zjištěn, 69 let, zatímco mezi roky 1982–1986 byl tento věkový průměr 73 let. „Podíl mladých mužů u tohoto onemocnění nepřetržitě roste. Průměrný věk mužů v České republice je přitom výrazně nad 75 lety, a je tedy patrné, že kvalitní léčba v rámci KOC může znamenat velký pokrok směrem k ještě výraznějšímu snížení úmrtnosti na rakovinu prostaty. Současně je nutné neustále apelovat na mužskou populaci, aby nepodceňovala lékařské vyšetření. Je-li totiž rakovina prostaty odhalena včas, člověka prakticky neohrožuje na životě,“ uzavírá prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Článek byl publikován 9. 10. 2015 na portálu Medispot.cz.